Фирма “БИОПЛАНТС” ООД е с главен офис в гр.Стара Загора. В резултат на дългогогодишния  опит на основателите й в сферата на  овощарството и билкарството. Специализирана е отглеждане на орехови насаждения , преработката и износа на диворастящи и култивирани билки, сухи плодове, орехи и орехови ядки.
“БИОПЛАНТС” ООД е сред водещите български фирми в този бранш.

Фирмата притежава над 4 000 декара орехови насаждения,разположени из цялата страна.


“БИОПЛАНТС” ООД провежда биологично производство и сертифицира всички орехови масиви като екологично .Получава сертификат съгласно Регламентите на Европейския съюз (ЕЕС) No.02085/2010 . Сертифицирането се извършва от “Балкан Биосерт” ООД, гр. Пловдив, в тясно сътрудничество с ИМО, Швейцария.

“БИОПЛАНТС” ООД провежда активни дейности за популяризиране на своите продукти – участия в конференции и срещи на международно ниво и в световни специализирани изложения (BioFach, ANUGA, SIAL).